Retail News – Handel w niedzielę

Jedynie 18% badanych osób uważa, że handel w niedziele powinien być całkowicie zakazany Od wielu miesięcy trwa publiczna dyskusja w związku ze zgłoszonym przez „Solidarność” projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Niespełna miesiąc temu projekt został pozytywnie zaopiniowany przez rząd, jednak nie został jeszcze wypracowany ostateczny kształt ustawy i zasady według jakich ograniczenie ma[…]